1. ממוצע בגרות

מקצוע ציון יחידות ציון + בונוס
סה"כ יחידות בממוצע  

2. ציון משולב

  ציון
ממוצע בגרות
ציון פסיכומטרי
ציון משולב