1. ממוצע בגרות

2. ציון משולב

* לתשומת לבך, דף חישוב הציונים הינו כלי עזר בלבד !
* הממוצע הקובע לקבלה למוסד הלימודים הוא הממוצע המחושב במשרד הרישום.
מקצוע ציון יחידות ציון + בונוס
אנגלית
מתמטיקה
ידיעת העם והמדינה
היסטוריה
תנ"ך
הבעה עברית
ספרות
סה"כ יחידות בממוצע  
  ציון
ממוצע בגרות
ציון פסיכומטרי
ציון משולב