1. ממוצע בגרות

מקצוע ציון יחידות ציון + בונוס
אנגלית
מתמטיקה
ידיעת העם והמדינה
היסטוריה
תנ"ך
הבעה עברית
ספרות
סה"כ יחידות בממוצע  

2. ציון משולב

  ציון
ממוצע בגרות
ציון פסיכומטרי
ציון משולב