1. ממוצע בגרות

מקצוע ציון יחידות ציון + בונוס
01 - תנ"ך
02 - הבעה עברית
03 - אנגלית
04 - מתמטיקה
05 - אזרחות
21 - היסטוריה
סה"כ יחידות בממוצע  

2. ציון משולב

  ציון
ממוצע בגרות
ציון פסיכומטרי
ציון משולב