1. ממוצע בגרות

2. ציון משולב

  • לתשומת לבך, דף חישוב הציונים הינו כלי עזר בלבד !
  • הממוצע הקובע לקבלה למוסד הלימודים הוא הממוצע המחושב במשרד הרישום.
מקצוע ציון יחידות ציון + בונוס
הבעה עברית
היסטוריה
אנגלית_
מתמטיקה_
תנ"ך
ספרות
אזרחות
נסיון
סה"כ יחידות בממוצע  
  ציון
ממוצע בגרות
ציון פסיכומטרי
ציון משולב