1. ממוצע בגרות

2. ציון משולב

* לתשומת לבך, דף חישוב הציונים הינו כלי עזר בלבד !
* הממוצע הקובע לקבלה למוסד הלימודים הוא הממוצע המחושב במשרד הרישום.
מקצוע ציון יחידות ציון + בונוס
אנגלית
מתמטיקה
הבעה עברית
תנך
אזרחות
היסטוריה
ספרות/מחשבת ישראל
סה"כ יחידות בממוצע  
  ציון
ממוצע בגרות
פסיכומטרי/תיל
ציון משולב