1. ממוצע בגרות

2. ציון משולב

  • לתשומת לבך, דף חישוב הציונים הינו כלי עזר בלבד !
  • הממוצע הקובע לקבלה למוסד הלימודים הוא הממוצע המחושב במשרד הרישום.
מקצוע ציון יחידות ציון + בונוס
01 - תנ"ך
02 - הבעה עברית
03 - אנגלית
04 - מתמטיקה
05 - אזרחות
21 - היסטוריה
סה"כ יחידות בממוצע  
  ציון
ממוצע בגרות
ציון פסיכומטרי
ציון משולב